Farnost TIŠNOV a PŘEDKLÁŠTEŘÍ

Home Obnova kostela v Předklášteří Farnost Fotogalerie Kostel sv. Václava Praktické informace


Kostel sv. VáclavaFarní kostel sv. Václava je jednolodní gotická stavba z druhé poloviny 15. století, v 18. století zbarokizovanou, s presbytářem a hranolovou věží, leží na vyvýšeném místě na východním okraji historického jádra města. Připomíná se už v r. 1239. Jeho věž - původně hláska ze čtyřicátých let 16. století - stávala dříve k západnímu průčelí starší kostelní lodi až při stavbě kostela probíhající od konce třicátých do poloviny padesátých let 19. století. V jejím prvním patře se uchovala gotická žebrová klenba. V letech 1846-1853 byla loď kostela prodloužena asi o deset metrů (a tím spojena s věží), na jižní straně byla přistavěna mariánská kaple, oratoře, vestavěna nová kruchta a přízemí upraveno na Boží hrob, který byl později zrušen. Nejstarší kostelní zvon je z roku 1666, největší z r.1672 (900 kg) a dva zvony z r. 1956. Obrazy sv. Václava na hlavním a sv. Cyrila a Metoděje na postranním oltáři jsou od vídeňského malíře Dollingera a dal je na svůj náklad namalovat tišnovský rodák - zemský poslanec JUDr. Jan Dvořáček. Před kostelem, který je státem chráněnou kulturní památkou, se zachoval zbytek zdi kostelního opevnění se střílnami.

PhDr. Karel Fic CSc. , Dr. Josef Zacpal

(Tišnovsko - Vlastivěda kraje od Pernštejna k Veveří, 1999)