Farnost TIŠNOV a PŘEDKLÁŠTEŘÍ

Home Obnova kostela v Předklášteří Farnost Fotogalerie Kostel sv. Václava Praktické informace

Co dělat, když…

...chci křest svého dítěte


Křest je svátostí, která potvrzuje víru v Krista, člověk se stává Božím dítětem a členem společenství církve. Rodiče, kteří žádají o křest dítěte, musí být věřící (alespoň jeden z nich), žít křesťanským životem a mít pevný úmysl své dítě ve víře vychovávat. Pro podpoření rozvíjení víry a zorientování se v povinnostech křesťanského rodiče absolvují přípravná setkání, budou stanovena po osobním rozhovoru na faře. Pro domluvu nás kontaktujte na faře.


...jsem dospělý a chci se nechat pokřtít

Křest v dospělosti má odrážet skutečné osobní rozhodnutí víry v Ježíše Krista. Předpokladem je i zvládnutí základní orientace v křesťanských pravdách a způsobu života. Proto je přípravě věnován dostatečný čas. Pro domluvu nás kontaktujte kněze ve farnosti.


...jsem školák a chci přistoupit k prvnímu sv. přijímání a svátosti smíření

Nezbytnou podmínkou pro přípravu na první sv. přijímání a svátost smíření je účast na výuce náboženství ve škole. Svátosti se udělují zpravidla ve 3. třídě. Přihlášky na faře.


...chci uzavřít církevní sňatek

Církevní sňatek je možné uzavřít mezi svobodnými snoubenci, z nichž alespoň jeden je pokřtěným katolickým křesťanem. Předpokladem je osobní víra a rozhodnutí obou snoubenců uzavřít sňatek nerozlučný za účelem založení katolické rodiny. Manželé pak mají vést k výchově ve víře i své děti. Protože manželství je závažným rozhodnutím na celý život, je důležitá příprava snoubenců. Pro podrobnější informace se obracejte na farní úřad, nebo na některého z kněží.


...chci přijmout svátost smíření

Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny před každou nedělní a během týdne před každou mší sv.Kromě těchto časů je možné domluvit si svátost smíření individuálně.Kdy se zpovídá najdete na tomto odkazu.


...chci domluvit pohřeb

V případě rozloučení se zesnulou osobou je nejlépe obrátit se na farní úřad nebo přímo na některého z kněží.


...chci přijmout svátost nemocných (nebo domluvit udělení svátosti pro někoho blízkého)

Svátost nemocných je prosbou církve za tělesné i duševní zdraví nemocného a posilu při snášení utrpení. Může ji přijmout ten, kdo je těžce nemocný, v ohrožení života (např. před vážnou operací) nebo trpí důsledky stáří. Svátost nemocných je udělována hromadně při bohoslužbách o neděli po památce Panny Marie Lurdské (11.2.). Individuálně lze o svátost nemocných požádat kteréhokoliv kněze v naší farnosti, stačí zavolat, napsat či přijít.


...chci dát úmysl na mši sv.

Při bohoslužbách je možné vložit zvláštní úmysl (např. prosbu o požehnání při příležitosti životního výročí, na poděkování, prosbu o pomoc v obtížích, za zemřelého atd.). Pro domluvu na konkrétní termín a úmysl se obracejte na paní Bednářovou (kostelnice) nebo přímo na některého z kněží.