Farnost TIŠNOV a PŘEDKLÁŠTEŘÍ

Home Obnova kostela v Předklášteří Farnost Fotogalerie Kostel sv. Václava Praktické informace


OBNOVA KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V AREÁLU KLÁŠTERA PORTA COELI V PŘEDKLÁŠTEŘÍ


reg. č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004632

Římskokatolická farnost Předklášteří získala v roce 2017 dotaci na obnovu národní kulturní památky -

farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Předklášteří, který je součástí památkově chráněného

klášterního areálu Porta coeli.

Předmětem projektu je obnova interiéru a exteriéru kostela spočívající v opravě krovu, obnově fasády,

kompletní opravě elektroinstalace, opravě a doplnění osvětlení, restaurátorském ošetření vybraných

částí interiéru a mobiliáře, obnově interiérové výmalby kostela a provedení úprav v nejbližším okolí

spočívající v úpravách nivelety okapového chodníku, úpravě odvodnění a vybudování přípojky

splaškové kanalizace. Cílem projektu je záchrana a ochrana kulturního dědictví, které tato unikátní

sakrální stavba představuje.

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 46 945 037 Kč, z toho je 44 597 785,15 Kč financováno z dotace

Integrovaného regionálního operačního programu. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Dokument v pdf