Farnost TIŠNOV a PŘEDKLÁŠTEŘÍ

Home Obnova kostela v Předklášteří Farnost Fotogalerie Kostel sv. Václava Praktické informace

Slavnost všech svatých

Slavnost  všech svatých


Dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě uděluje otec biskup Vojtěch až do odvolání. Všechna setkání v prostorách Římskokatolické církve na území naší diecéze nad 10 osob jsou zrušena.


Bohoslužby ve všední den budou bez účasti lidu. V  neděli bude přítomna pouze asistence. Nedělní bohoslužbu v 8:45 přenášíme na youtube.

Ke svatému přijímání můžete přicházet individuálně takto:
V  Předklášteří ve všední dny v  7:30, v  neděli v  11:15.
V  Tišnově ve všední dny v 18:00-19:00, toto pondělí vyjíměčně od 19:00-20:00, v  neděli od 9:45-10:45 a v 20:00.

Individuální duchovní péče je možná. Neváhejte přijít nebo se ozvat nejlépe na telefon: farář 776  765  401, kaplan 721  544 182, případně na mail.

Taktéž můžete individuálně navštěvovat kostel. Předsíň je v  Tišnově otevřená každý den, celý kostel k  osobní adoraci dle rozpisu.

Nedělní adorace bude od 14:00-20:00. Zapisovat se můžete zde

Tichá adorace s možností svátosti smíření bude v sobotu od 19 do 21 hod. Zapisujte se do tabulky


Plnomocné odpustky pro duše v  očistci je možné získat 1.–30.11. Kromě běžných podmínek (zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl sv. otce) je třeba se na hřbitově pomodlit za zemřelé. 1.11. odpoledne. a 2.11. po celý den lze získat odpustky také při návštěvě kostela. Kromě běžných podmínek je třeba se pomodlit Věřím v  Boha a modlitbu Páně.

Kdo z  vážného důvodu nemůže navštívit hřbitov od 1. 11., může tak učinit již od 25. 10. Všichni jste zvaní v  těchto dnech ke svaté zpovědi.


PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA - VŠICHNI JSME NA CESTĚ KE SVATOSTI, Videozáznam


Domov pro seniory v Předklášteří hledá dobrovolníky


Domov sv. Alžběty hledá pomocné pracovníky , dále pak pečovatelku


Biskupové se obrací na věřící slovy sv. Jana Pavla II.: Nebojte se!


Brněnské biskupství zve k zapojení do projektu Náš společný domov


Výzva Stálé rady České biskupské konference k modlitbě růžence


Videokázání (nejen) pro děti (ZA ZÁZRAKEM) Slavnost všech svatých


Litanie v čase nakažlivých nemocí


Univerzitní titul z obýváku? Ano, už je to možné i v češtině!


Aktuální texty ke mši svaté daného dne dostupné ZDE (spolu se spoustou dalších užitečných materiálů).


Modlitba za duchovní obnovu kláštera: pondělí 20:00 Otče náš, Zdrávas Maria a Sláva Otci. Zveme všechny, kdekoli budete.


Objednání knihy "800 let farnosti sv. Václava v Tišnově
Objednání_knihy (1).pdf

Oblastní Charita Tišnov