Farnost TIŠNOV a PŘEDKLÁŠTEŘÍ

Home Obnova kostela v Předklášteří Farnost Fotogalerie Kostel sv. Václava Praktické informace

Květná neděle

Milí tišnovští a předklášterští farníci,

Každou neděli v 8.45, bude možnost připojit se přes internetový odkaz do on-line přenosu mše svaté z tišnovského kostela.

Zamyšlení k duchovnímu přijímání


PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA V DOBĚ PANDEMIE KORONAVIRU COVID-19. (Doc)


Bdění na modlitbách budeme o letošním triduu konat soukromě doma. Zapište se, prosím, na půl hodiny do internetové tabulky (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MFMTJNltjOX9vd0oljDtguldBsX9jg8Zlh1vci9v_Ho/edit?usp=sharing ) od večera zeleného čtvrtku až do velikonoční vigilie. Modlit se můžete růženec, křížovou cestu, číst Písmo, nebo mnoha jinými způsoby.


Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící, aby na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny domovů svíčku, případně vystavili obraz Ježíše Krista.


Sbírka pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci!


Modlitba pro čas epidemie


Velikonoce 2020


Videa o domácí liturgii během velikonočního tridua


Domácí bohoslužba o velikonočním triduu(pdf)


Papež František: Jak se zpovídat během nákazy koronaviru?


Křížová cesta v době pandemie koronaviru


Duchovní krizová pomoc po telefonu


Jak je to nyní se svátostí smíření? Inspirace ze Slovenska


Dopis předsedy a místopředsedy ČBK lékařům a zdravotníkům


Pomozte nám ušít roušky pro naše sestřičky a pečovatelky. Odkaz


Milí tišnováci, mladí i starší, farníci i obyvatelé okolních obcí,rádi bychom v tomto čase pomáhali všem, kteří to potřebují. Další záložka dokumentu nabízí například možnost domluvit se s konkrétním dobrovolníkem na přivezení nákupu. Velmi nám pomůže, pokud se také Vy nabídnete k nějaké formě pomoci, aby se nabídka rozšířila. https://docs.google.com/…/17VjFcSvyn_akOhjrMNVEzhYk-t…/edit… Samozřejmostí zůstává platnost karantény, dobrovolnická služba je však při dodržení hygienických pravidel umožněna.


Apoštolská penitenciárie vydala dekret, kterým umožňuje získání plnomocných odpustků. Týká se osob nemocných koronavirem, osob, kterým lékař nařídil karanténu, zdravotnických pracovníků a rodinných příslušníků, kteří riskují svoje životy péčí o nemocné. Stačí pomodlit se Věřím, Otčenáš a Zdrávas. Ostatní lidé mohou získat plnomocné odpustky modlitbou za ukončení epidemie (půlhodina četby Písma svatého, modlitba růžence, křížové cesty nebo Korunky k Božímu milosrdenství).


V současné době se nabízí celá řada duchovních programů na internetu. Zajímavé promluvy najdete např. Zde

Milí tišnováci, mladí i starší, farníci i obyvatelé okolních obcí,rádi bychom v tomto čase pomáhali všem, kteří to potřebují. Pro tento účel jsme se pokusili nachystat tabulku, kde je možné zjistit kontakt na případnou výpomoc s hlídáním a učením dětí. Další záložka dokumentu nabízí například možnost domluvit se s konkrétním dobrovolníkem na přivezení nákupu. Velmi nám pomůže, pokud se také Vy nabídnete k nějaké formě pomoci, aby se nabídka rozšířila. https://docs.google.com/…/17VjFcSvyn_akOhjrMNVEzhYk-t…/edit… Samozřejmostí zůstává platnost karantény, dobrovolnická služba je však při dodržení hygienických pravidel umožněna.


Nově lze také kontaktovat přímo město Tišnov https://www.tisnov.cz/pomoc-seniorum-co-delat-abychom-vse-s… nahlásit se jako dobrovolník pro pomoc seniorům, případně této nabízené pomoci využít.

Sdílejte tuto informaci, pokud je to možné, dále, aby byla k dispozici opravdu těm, kteří to v tuto chvíli nejvíce potřebují.

V případě potřeby jakékoli formy duchovní pomoci (přijímání, svátosti smíření, ...) prosím, kontaktujte přímo duchovního správce P. Josefa 776 765 401 nebo P. Jiřího 721 544 182.

Děkujeme :) Farnost Tišnov a Předklášteří.


V souvislosti s nařízením Vlády ČR z 15. března 2020 přinášíme stanovisko místopředsedy ČBK Jana Graubnera k dalším opatřením v rámci katolické církve.

 

Rozhodnutí biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi

v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19

Celý text ZDE


Milé sestry, milí bratři,


vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou, vydávám toto rozhodnutí:


Od dnešního dne (čtvrtek 12. března 2020) od 14.00 hodin se až do odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby s účastí lidu, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná veřejná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze. Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně.


Celý text ZDE

 


Objednání_knihy.pdf

Oblastní Charita Tišnov